OBS- boken i Långakärr

Boken lades ut 2014 – 05 – 02. Då ruvade sångsvan och gråhakedopping. Där sågs också vigg, gravänder, sothöns, ladusvalor och fiskmåsar. Det har gjorts 34 noteringar i boken och 20 olika arter har noterats, bl. a. av vuxenklassen i naturkunskap, uteförskolan Trollet och någon från Bulgarien. Svanparet fick 4 ungar, gravänderna 12 och knipan […]

Läs mer