Stipendier

Valborg Nilssons minnesfond

Eslövsbygdens Naturskyddsförenings styrelse förvaltar fonden Valborg Nilssons minnesfond. Den bildades av testamenterade medel från musiklärarinnan Valborg Nilsson som intresserade sig för naturen och föreningen.

Avkastningen på kapitalet ska användas till inventeringar av områden som är värdefulla ur natursynpunkt, till åtgärder som avser att bevara områden för naturvård och friluftsliv samt till arrende av naturvårdsområde. Det skall också utdelas som stipendier till personer som ”på ett förtjänstfullt sätt medverkat till bevarande av naturen och tillvaratagande av dess möjligheter i så stor utsträckning som möjligt – för framtiden och kommande generationer.”

Styrelsen tar gärna emot ansökningar om medel från fonden, samt nomineringar till stipendiater. Storleksordningen på sökta medel bör röra sig om högst 5 000:-. Medel kan röra sig om såväl materialinköp som arvodering. Mindre summor har lättare att beviljas på hela sitt ansökta belopp. Ansökan ska vara skriftlig (det går bra med e-post), och skickas till föreningens kontaktansvariga. Användningen av medlen samt kontaktuppgifter till sökande och nominerad bör framgå.