Kallelse – Årsmöte

Torsdagen den 9 mars kl. 19.00 på Karidal, Eslöv. Har du förslag som du vill ha beslut om på årsmötet så skicka/meddela det till styrelsen  senast den 19 februari. Vi ska diskutera föreningens framtid. I övrigt gäller dagordning enligt stadgarna.  Föreningen bjuder som vanligt på grön tårta och en trevlig föreläsning med bildvisning. Varmt välkomna Handlingar årsmötet 2017

Läs mer

Välkomna till naturpromenaderna i Abullahagen.

Första träffen blir den 12 maj. Sedan den 26 maj och 11 juni. Vi träffas på Procordias parkering på Sockervägen kl 18.30. Terrängen är bitvis stenig och än så länge är det ganska blött i stora delar av hagen. Därför rekommenderas oömma kläder och grova skor. De som vill tar med fika. Britt-Marie Hansson

Läs mer

Lunchpromenad 6 maj

27 växtintresserade Eslövsbor samlades för en lunchvandring i den härliga vårsolen. De lyssnade på Allan Lickander och Matilda Hansens intressanta information om växtligheten  vid Trollsjön och Vanningen. Berit o Tore

Läs mer

Cykeldag på Stora Torg i Eslöv

Den 26 april 2014 arrangerade Naturskyddsföreningen tillsammans med Eslövs kommun och en cykelaktivitet på Stora Torg i Eslöv. Många besökare och hyfsat väder gjorde att det blev en uppskattad dag. En hel del ville ha hjälp med att smörja kedjan och kolla lufttrycket. Vår tipslapp med olika cykelfrågor engagerade besökarna likaså de olika cykelkartorna som […]

Läs mer