”Fixa grejen!

Naturskyddsföreningen anordnar årligen miljövänliga veckan. Vi vill inspirera och uppmuntra till att ta hand om saker, kläder och möbler för att minska konsumtionen av nya prylar. Kampanjen Ta vara på det vi har som pågår mellan 2018 och 2020 handlar om att dela, laga, göra om, återanvända, vårda och slänga mindre. Att Fixa grejen helt […]

Läs mer

FIXA, LAGA, VÅRDA och ÅTERBRUKA

Lördagen den 29 september kl 11.00-15.00, Medborgarhuset, Eslöv. Eslövsbygdens Naturskyddsförening arrangerar en dag för alla som vill få råd och tips hur vi kan minska klimatpåverkan, utsläpp, skräp och miljöföroreningar genom att fixa, laga, vårda och återbruka och förhoppningsvis lära något nytt som är kul. Föreläsningar, utställningar och demonstrationer. Det sker tillsammans med Emmaus, RM […]

Läs mer

Fagning av Kastberga äng

Fagning är en viktig del av slåtterängens skötsel. Det innebär vårstädning som ger bättre livsmiljö för den spirande ängsfloran. Vi räfsar bort gamla fjolårslöv, klipper bort sly, plockar ihop nedfallna kvistar och grenar och underlättar inför sensommarens slåtter. Vi startade dagen med gemensam fika på Nisses terrass. Vi presenterade oss för varandra eftersom många var […]

Läs mer