Kontakt

Föreningens styrelse

Emil Åsegård ordf. tel. 0706-292 385 mail: emil.asegard(at)hotmail.com

Britt-Marie Hansson sekr. tel. 0413-136 03 mail: ebmh2001(at)gmail.com

Alf Andersson

Emma Ådahl

Harriet Johnsdotter

Lars-Olov Strand kassör

Lena Adrielsson

Sven Laurin

Tore Pålsson