Program

Vårprogram 2019

Ny samlingsplats i Eslöv inför våra exkursioner

Eftersom det numera är parkeringsavgifter på Föreningstorget så samlas vi istället vid parkeringsplatsen korsningen Gasverksgatan/ Trehäradsvägen i Eslöv.

För övrigt gäller det att alltid ha med sig fika.


Planeringsträff Miljöfrågor

Torsdag 17 januari kl 19.00 i Fotoklubbens lokal Gröna Torg 1

Du bjudes in till en träff för att prata om våra miljöträffar bla klädbytardagen och miljövänliga veckan samt mycket mer om vad vi ska och kan satsa på samt hur vi kan aktivera oss mera i Eslöv.

Det hade varit fint om vi kan få ihop ett nätverk med personer som vill arbeta med dessa frågor.

Ansvarig: Arne Olsson


Vi skådar vinterfågel

Lördag 19 jan kl 9.00

Samling korsningen Trehäradsvägen/Gasverksgatan, Eslöv, samåkning.

Hemkomst omkring kl 15.00

I likhet med förra året så leder Jesper Hansson exkursionen. Rundturen bestäms utifrån väder, vind och fågelrapporter.

Med nuvarande planering så blir det en rundtur i sjölandskapet kring Havgårdssjön, Börringesjön, Näsbyholm, Svedala och Sturup. Vi förväntar oss gäss, glador, vråkar ev örn och kanske något litet ovanligt guldkorn.

Tag med kikare, varma kläder och fika.


Tallriken, plogen och naturen

Torsdag 24 jan kl 19.00 stadsbiblioteket, Eslöv

Föreläsning av Professor Yann Clough, Lunds Universitet

Jordbruket kan både vara nyckeln till att bevara viktiga naturvärden, och orsaka stor skada. Vi börjar med att titta på våra tallrikar (och ner i våra muggar) för att sen ta oss vidare på en resa genom olika delar av världen, från Sverige till Indonesien, för att bättre förstå komplexa samband mellan vad vi äter och livsmedelsproduktionens miljöpåverkan. Utifrån koncept som ofta används för att beskriva markanvändnings påverkan på naturen, som ekosystemtjänster och grön (infra)struktur, ska jag försöka besvara frågan hur alla människor på jorden ska kunna äta sig mätta, utan att livsmedelsproduktionen förstör miljön ännu mer.

Yann Clough forskar om hur markanvändning påverkar den biologiska mångfalden och olika funktioner i ekosystemen. Hans fokus ligger främst på jordbrukslandskap, både i Sverige och Europa, men också i tropiska områden. Yann är professor i miljövetenskap vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Naturvetenskaplig fakultet, Lunds Universitet.

Paus med fika och frågor.

Ansvarig: Styrelsen


Alaska – i onkel Hermans fotspår

Måndag 18 februari kl 19.00 stadsbiblioteket, Eslöv

Naturfotograf Jarl von Schéele berättar om sin farfars bror som i slutet av 1800-talet emigrerade till Alaska, där han i vildmarken på ön Afognak byggde ett hus. Han fick med sin rysk-auletiska fru 10 överlevande barn. Om denna släkthistoria och mycket annat handlar denna bildvisning. En mix av kultur och natur, ett program med spännande möten med valar, sjöelefanter, havsuttrar, örnar och tofslunnefåglar såväl som med rysk och aleutisk kultur. Under sina resor dit dokumenterade Jarl en spännande mix av kultur och natur. Pris 30 kr, fika ingår.

Arr. Eslövs Fotoklubb


”Rätt plast på rätt plats”

Torsdag 28 februari kl 19.00 stadsbiblioteket, Eslöv.

Föreläsning av Projektledare Kristin Johansson

Alla har vi sett plasten ligga, på gatan, i skogen, på stranden, i havet. Men de små plastpartiklarna vi inte ser är minst lika vanliga i naturen. Plasten är ett stort miljöproblem men samtidigt är plasten ett fantastiskt material vi inte klarar oss helt utan. Största problemet är att plasten hamnar i havet och där stannar den i många hundra år. Hur kommer vi till bukt med detta miljöproblem, och vilken roll ska plasten spela i ett hållbart samhälle?

Kristin Johansson är dykare och utbildad marinbiolog vid Göteborgs universitet. Egenföretagare och grundare av Mitt Hav. Jobbar nu mycket med utbildning om marina miljön i skolorna och mot allmänheten. Håller i arrangemanget ”Västerhavsveckan” i nordvästra Skåne. Jobbar med provtagning av marina däggdjur, håller föredrag och skapar utställningar om den marina miljön.

Paus med fika och frågor.

Ansvarig: Styrelsen


Årsmöte

Onsdag 13 mars kl 19.00 stadsbiblioteket Eslöv

Härmed kallas till årsmöte onsdag 13 mars kl 19.00 stadsbiblioteket Eslöv. Dagordning enligt stadgarna. Se vår webbsida http://eslov.naturskyddsforeningen.se/ för dagordning.

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-02-24. Skickas till Arne Olsson Kärrstorpsvägen 5 241 74 Stehag eller via mail: arne.olsson@naturokultur.se

Vi kommer att prata mycket om hur vi vill att föreningen ska utvecklas i framtiden. Dina idéer, tankar och förslag är värdefulla att få del av.

Efter årsmötesförhandlingarna blir det fika.

Därefter räknar vi med en kort bildvisning och föreläsning.

Varmt välkomna

Ansvarig: Styrelsen


Nationalparken

Söndag 24 mars kl 19.00 Medborgarhuset Eslöv

Teater

Följ med in i de djupa skogarna, in i byalagsgubbarnas, skogsmaskinernas och de mjuka mossbäddarnas land. Här hörs berättelser om mormorstallar, dragspel och motorsågar, om kaffekorgar och landskapsdjur, om innerstadsfolk i svindyra funktionskläder och om de som bodde här förr.

Biljettpriser med fika i pausen: 250 kr, med scenpass 200 kr och under 26 år med scenpass 50 kr. Gäller även medlemmar i ENF. Förköp: Hälsobutiken Life på Västergatan i Eslöv.

Arrangörer: Eslövs teaterförening, Eslövsbygdens naturskyddsförening.


Förnya din garderob med klimatsmarta klädbyten

Lördagen den 6 april kl. 10.45-12.30 stadsbiblioteket Eslöv

Klädbytardagen arrangerar Eslövsbygdens naturskyddsförening på Eslövs stadsbibliotek. Vi byter kläder den 6 april kl 10.45–12.30 och du kan lämna in plagg kl 10.00–10.45 eller i förväg den 4 april kl 16.00–18.30.

Om ett plagg används tre gånger längre än vad som är tänkt minskas dess miljöpåverkan med 70 %.

Lämna max 10 hela och rena plagg per person. För varje plagg får du en biljett som du kan byta mot ett nytt plagg. Det är helt gratis.

Kontaktperson: Harriet Johnsdotter


Föreläsning med bilder

Måndag 8 april kl 19.00 stadsbiblioteket Eslöv Naturfotograf Mats Schöld

Mats fotograferar både människor, djur och landskap och han har alltid som mål att fånga ett korn av varelsen på ett okonstlat, avskalat och okomplicerat sätt.

Pris 30 kr, fika ingår. Mer info senare.

Arr. Eslövs Fotoklubb


Vad kan vi göra för humlor, vildbin och andra pollinatörer?

Tisdag 9 april kl 19.00 stadsbiblioteket Eslöv

Föreläsare: Bengt Hertzman

”Med utgångspunkt från några platser med rik flora och mångskiftande insektsliv i Nordvästskåne och Mellanskåne berättar Bengt om de pollinerande insekternas situation och hur man hjälpa dem om man är markägare i stort som smått, beslutsfattare eller intresserad av biologisk mångfald i allmänhet.

Bengt Hertzman har under många år ägnat stora delar av sin fritid till inventeringar och fotografering av natur- och kulturlandskapet i hemmamarkerna. Är aktiv i Naturskyddsföreningen Söderåsen och initiativtagare till Rönneådalen Skånes Nordvästpassage, en natur- och kulturguide till Rönneådalen med omgivningar i Klippans kommun.”

Paus med fika och frågor.

Ansvarig:Styrelsen


Fagning av Kastberga äng

Söndag 14 april kl.9.00

Fagning är en viktig del av slåtterängens skötsel. Det innebär vårstädning som ger bättre livsmiljö för den spirande ängsfloran. Vi räfsar bort gamla fjolårslöv, klipper bort sly, plockar ihop nedfallna kvistar och grenar och underlättar inför sensommarens slåtter.

Vi finns på ängen från klockan 9 och beräknar att hålla på till 12-tiden. Vi börjar med en gemensam fika och planering. Alla är välkomna! Kom när du kan och stanna så länge du vill.

Ta med fika, ev arbetsredskap och gärna arbetshandskar.

Samling samåkning kl 8.45 korsningen Trehäradsvägen/Gasverksgatan, Eslöv.

Ansvariga Filip Mårtensson och Nils Jeppsson


Åsnens nationalpark invigd 2018

Lördag den 11 maj kl 7.00

Åsnens nationalpark är 1873 hektar och ligger i Alvesta- och Tingsryds kommun med angränsning till Växjö kommun. 75 procent av ytan består av vatten.

Här kan du få känslan av vildmark, upplevelser av gammal bokskog, en insjöskärgård med ett hundratal stora öar till små skär och uppleva ett rikt växt- och djurliv.

Skogen i Bjurkärr (vid Entré Sunnabron) är mycket gammal och har orörd, urskogsartad karaktär och är känd för sin stora artrikedom av bland annat lavar, svampar och vedlevande insekter.

Det mytomspunna Trollberget på den västra sidan av Åsnen bjuder på spännande skogsvandring, speciellt för de små.

Parken besöker vi vid en tidpunkt då grönskan är som skirast och fågelsången som intensivast. Det blir vandringar och guidningar i de mest intressanta områdena i och utanför parken. P.S. Jag har kontakt med kunniga och trevliga personer i området som har lovat att hjälpa oss. D.S.

Vår satsning 2018 ”Vildare trädgård”

I området finns ett företag ”Pratensis” http://www.pratensis.se/ som arbetar med produktion, odling och försäljning av svenska ängsfröblandningar. Vi räknar med att kunna göra ett besök även här.

Praktiskt

Det blir en heldagsutflykt och samåkning i bilar planeras. Vi strävar efter fulla bilar och varje passagerare betalar 5:-/mil till föraren. Det blir ca 200:-/person.

För att kunna organisera samåkningen så gärna en anmälan senast 8 maj till arne.olsson@naturokultur.se med uppgift om du kan köra eller vill åka.

Du tar med dig mat (korv till grillning) för hela dagen. På flera ställen finns grillplatser och ENF står för grillkolet. Dessutom fixar vi till en gemensam eftermiddagsfika (kokar vatten på stormkök).

Samling korsningen Trehäradsvägen/Gasverksgatan, Eslöv för samåkning.

Mer om Åsnens Nationalpark: http://sverigesnationalparker.se/park/asnens-nationalpark/

Ansvarig: Arne Olsson


Vilda blommors dag.

Söndag 16 juni kl 10.00

Samling korsningen Trehäradsvägen/Gasverksgatan, Eslöv för samåkning.

Ansvarig Styrelsen.


Planeringsträff inför slåttern

Torsdag 1 augusti kl 19.00

Den här kvällen planerar vi arbetet på slåtterdagen, pratar om verktyg och redskap, slipar liar etc. Du får lära dig hur en lie ska slipas. Tag med din lie om du vill ha hjälp med slipningen. Kom då redan kl 18.00.

Tag med dig eget kaffe med ev tilltugg så bjuder vi på korv att grilla.

Samåkning från Gasverksgatan/Trehäradsvägen kl. 18.30.

Ansvariga Filip Mårtensson och Nils Jeppsson


Slåtter i Kastberga.

Lördagen den 3 augusti kl. 9.00

Vi finns på plats från kl. 09.00 och jobbar på till ca kl. 12.00 då föreningen i vanlig ordning bjuder på sillunch. Man måste inte kunna hantera en lie för att delta i arbetet. Det skall också räfsas och hässjas. Är du bara nyfiken på hur det ser ut i vår äng är du också välkommen. Kom när du vill, gör vad du känner för och gå hem när det passar dig. Huvudsaken är att du vill komma! Sillunchen bjuder vi på, själv tar du med något till förmiddagsfikat. Samåkning från Gasverksgatan/Trehäradsvägen kl. 8.45.

Ansvariga Filip Mårtensson och Nils Jeppsson


Fixa grejen – Miljövänliga veckan

Lördagen den 28 september kl 11.00 – 15.00

Naturskyddsföreningen har arrangerat Miljövänliga veckan sedan 1990. Veckan infaller alltid vecka 40 i år 30 september – 6 oktober och brukar ge stor aktivitet runt om i landet. Målet är att uppmärksamma vår konsumtion, miljöproblematiken förenat med den och vad man kan göra i stället för att köpa nytt. Temat Fixa grejen fortsätter även i år.  Miljövänliga Veckan har bidragit till att sortimentet i butikerna har blivit mer miljöanpassat avseende t ex mat, kemikalier, kläder.

Det kan vara lätt att tro att man inte kan laga saker själv, men det finns många bra filmer på Youtube som visar hur man kan byta delar eller laga saker. Av 100 kr av hushållens utlägg för inköp och reparationer av konsumentprodukter går bara 80 öre till reparationer. Från den 1 januari 2017 sänktes momsen från 25 % till 12 % för mindre reparationer. Rutavdrag är numera möjligt vid reparationer vitvaror. Utgifterna för hyra eller köp av begagnade konsumentprodukter är mycket små.

Lördagen den 28 september arrangerar Eslövsbygdens naturskyddsförening en Fixa grejen dag på Medborgarhuset kl 11.00-15.00. Öppet för alla som vill bidra till ett bättre jordklot, få tips och idéer. Dessutom bjuds på fika.


Naturfotogruppen

Vårens fotoutfärder 2019

Samling kl. 9.00 på parkeringen i korsningen Trehäradsvägen/Gasverksgatan i Eslöv för de aktiviteter där ingen tid meddelas och kl. 10.00 vid aktiviteten för dem som kör direkt.

Tors 14 februari Fotokurs med Håkan Sandbring. Vi börjar med en planeringsträff denna dag, i Fotoklubbens lokal Gröna Torg 1, kl. 13.00. Vi planerar för kommande träffar och Håkan går igenom grunderna i fotografering och lägger nivån för kursen.

Tors 28 mars Kastberga hos Ivarssons. Eventuellt!! Beroende av väder. Studera Vintergatan och grilla korv.

Ons 10 april Glumslöv och Rönneberga backar. Det kan vara lite blött på våren men förhoppningsvis har vårens solstrålar hunnit torka upp lite.

Tors 25 april Abullahagen kl. 10.00 och efter det inomhus i Fotoklubbens lokal, omkring kl. 13.00. Nu har vi nog lite bilder från våra tidigare utflykter som vi kan visa varandra och diskutera kring.

Ons 15 maj Borstbäcken och därefter Övedskloster, om det finns tid över. Vi kan ju hoppas att ramslöken står i sin fulla prakt och doftar. Dock får vi inte plocka den vid Borstbäcken men det kan vi göra i Övedskloster.

Tis 21 maj Snogeholmsområdet – Gydarp, söder om Sjöbo. Samling i Eslöv kl. 15.00. Grillning i Gydarp kl. 17.00. Sen blir det fotografering och förhoppningsvis grodkonsert. För känsliga personer! – Tag med myggmedel!

Tis 28 maj Jällabjär och Räfshalen

Mer information kommer inför varje träff. Ja, det blev många aktiviteter på slutet men det är ju en väldigt fin tid i naturen då. Vi hoppas att många känner inspiration och har lust och tid att delta.

Upplysningar och information: Birgit Ivarsson tel nr 0413-343 03 och 070 535 03 76

 


Natursnokarna

Natursnokarna i Eslöv

Upplev naturen med ditt barn eller barnbarn. Att vara tillsammans i naturen, både vuxna och barn, är något alla borde få chansen att göra! Därför finns Natursnokarna, som är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Vi har roligt, mår bra av att vara ute i naturen och så gör vi något meningsfullt tillsammans!

Vi undersöker de närmsta omgivningarna . Träden presenteras och vi försöker hitta djur eller spår av djur som kan bo i närheten. Tanken är att det ska bli minnesvärda och roliga eftermiddagar på en vacker plats.

Alla som är intresserade av att utforska närområdets flora och fauna är välkomna!

Söndagar 12:30-13:30.

31 mars Vårblommor

28 april Fågelsång

OBS! Ingen snokning i maj.

Plats: Onsjöparken i Eslöv

Sommaren 2019

Juni: söndagen 30/6 ,  bygga ”insektshotell”, vi skapar lite trivsamma utrymmen i naturen för bin och humlor

Juli: veckan som börjar med måndagen den 22/7 och slutar med söndagen 28/7;

månd: blombingo, vi plockar blommor och ser om vi kan fylla en blombingobricka

tisd: ströv och sök, vad kan vi hitta?

onsd: fjärilsdagen, måla fjärilar på papper  eller bli en fjäril själv (ansiktsmålning)!

torsd: högläsning om något djur som kanske bor i närheten

fred: inspektera och fotografera, har någon flyttat in i insektshotellet?

lörd: utflykt till Abullahagen, kostar bussbiljett/alt samkör vi, medtag fika (vi räknar 2 timmar i Abullahagen)

sönd: tipsrunda med vinst

Alla ovanstående tillfällen samlas vi vid bussvändzonen på Rönneberga 12:30 och räknar ca 1 timmes snokning. Lördagen 27/7 blir det längre eftersom det är en utflyktsdag!

Medtag gärna fika!

Anmälan, som är frivillig, till Tina Wueggertz, e-post: tcih68@hotmail.com

Upplysningar Tina tel. 072 3218490

Välkomna!

Du kan också läsa mer om ”Natursnokarna” på Naturskyddsföreningens hemsida.


ARKIV

Ladda ner:

Natur i Eslöv våren 2019

Höstprogram 2018 ENF

Vårprogram 2018

Höstprogram 2017

Natur i Eslöv våren 2017

Natur i Eslöv hösten 2016

Natur i Eslöv våren 2016  

Natur i Eslöv hösten 2015

Natur i Eslöv våren 2015

Natur i Eslöv hösten 2014