Program

Höstprogram 2019

Ny samlingsplats i Eslöv inför våra exkursioner

Eftersom det numera är parkeringsavgifter på Föreningstorget så samlas vi istället vid parkeringsplatsen korsningen Gasverksgatan/ Trehäradsvägen i Eslöv.

För övrigt gäller det att alltid ha med sig fika.


Programmet i korthet

Lördag 28 September Miljövänliga veckan startar.
Lördag 5 okt Håll Eslöv rent – avslutar miljövänliga veckan
Måndag 30 sept Bland tigrar och tempel
Onsdag 9 okt Styrelsemöte
Onsdag 16 okt Öppet samtal och trollsländor
Torsdag 24 okt FN-dagen
Onsdag 6 nov Workshop ”Aktivt hopp”
Lördagen 9 nov Fotofestival Eslöv
Torsdag 14 nov Styrelsemöte
Lördagen den 16 nov Höstvandring Klöva Hallar
Söndagen den 17 nov Barnen
Måndag 18 nov Detaljerna i den lilla makrovärlden
Söndag 24 nov Vandring på Måkläppen
Tisdag 3 dec 40 år med skadade och sjuka vilda djur och övergivna djurungar
Tisdag 14 januari Styrelsemöte
Lördag 18 jan Vi skådar vinterfågel

Miljövänliga veckan 2019

28 September – 5 Oktober

Naturskyddsföreningen vill inspirera och uppmuntra till att dela och ta hand om saker, kläder och möbler för att minska konsumtion av nya prylar. Fixa grejen helt enkelt!

Evenemangen är gratis och öppna för alla.

Programmet finns under rubriken miljö på webben


Bland tigrar och tempel

Måndag 30 sept kl 19.00 stadsbiblioteket, Eslöv

Föreläsning och bildvisning Håkan o Elisabeth Liljenberg som genom sina bilder kommer att guida oss genom natur och kultur i Indien, Bangladesh och Nepal. Från New Dehli till Himalayas sluttningar.

Fika serveras.

Inträde inkl. fika 40:-

Arrangör: Eslövs Fotoklubb


Styrelsemöte

Onsdag 9 okt.

Vi annonserar planlagda styrelsemöten här i programmet. Syftet är att du som medlem ska kunna förmedla och ta upp viktiga frågor i linje med föreningens mål och verksamhet. Skicka in via mail dina frågor, idéer och tips till oss så tar vi upp dem.

Maila till ordf. arne.olsson@naturokultur.se


Öppet samtal och trollsländor

Onsdag 16 okt kl 19.00 stadsbiblioteket Eslöv

Vi ser kvällens träff som en öppen kväll för att samtala om föreningens verksamhet och hur vi ska komma vidare. Länskonsulent Magnus Billqvist är inbjuden att medverka, inspirera och tipsa oss om hur vi kan utveckla föreningens verksamhet. Dessutom är Magnus duktig på trollsländor och kommer att hålla en föreläsning om dessa fascinerande djur.

Varmt välkomna

Ansvarig: Styrelsen


FN-dagen

Torsdag 24 okt kl 19.00 stadsbiblioteket Eslöv

Fred, säkerhet och nedrustning, mänskliga rättigheter och demokrati, hållbar utveckling och Agenda 2030. Allt mycket viktiga frågor för oss alla. FN det internationella samfundet ger hopp om en bättre framtid. Vi firar FN-dagen med information och samtal kring dessa frågor. Speciellt kommer vi att ägna oss åt hållbar utveckling och Agenda 2030. Eslövs kommun har beslutat att satsa på detta och ska inbjudas att vara med under kvällen. Ett detaljerat program kommer senare.

Ansvarig: Styrelsen


Workshop ”Aktivt hopp”

Onsdag 6 nov kl 18.30 stadsbiblioteket Eslöv

Klimatförändringar, sinande olja, ekonomiska kollapser och massutrotning – ibland är det svårt att ens orka tänka på vår tids sociala och ekologiska kriser. Aktivt hopp visar hur vi kan bli bättre på att möta stora utmaningar med mod, kreativitet och medkänsla.

En workshop kring boken ”Aktivt hopp”. Mer om boken på http://videforlag.se/aktivthopp/ .
Anton från studiefrämjandet leder oss igenom kvällen. Det finns möjlighet att beställa boken i förväg. Om 5 eller fler beställer kostar den 100:-.
Antalet platser är begränsat till 15.
Upplysningar och anmälan till Corinna mail: corinna@tele2.se

Senast 20 okt med uppgift om du önskar beställa boken.
Ansvarig: Miljögruppen


Fotofestival Eslöv

Lördagen 9 nov kl 9.00 -18.00 Medborgarhuset Eslöv

Fotoklubben arrangerar som vanligt en fotofestival med bildvisningar och utställningar hela dagen. Du kan också tävla med dina bilder genom att hänga upp dem på ”Planket” tema ”Fritt” samt ”Hinder”. Fika serveras.

Årets bildvisare är Tore Hagman, Patrik Larsson, Frida Hermansson, Mats Schöld och Lenny Johansson. Du kan förhandsbeställa heldagsbiljett och få 50:- i rabatt.

Beställ på http://www.naturokultur.se/form.php

Läs mer: www.eslovsfotoklubb.se


Styrelsemöte

Torsdag 14 nov.

Vi annonserar planlagda styrelsemöten här i programmet. Syftet är att du som medlem ska kunna förmedla och ta upp viktiga frågor i linje med föreningens mål och verksamhet. Skicka in, via mail, dina frågor, idéer och tips till oss så tar vi upp dem i styrelsen.

Maila till ordf. arne.olsson@naturokultur.se


Höstvandring Klöva Hallar

Lördagen den 16 nov kl. 9.00

Det är ett imponerande landskap som väntar besökaren i Klöva hallars naturreservat. Den branta sprickdalen är omgiven av höga platåer och i dalens botten porlar Klövabäcken omgiven av lummiga lövskogar. Skåneleden går genom stora delar av reservatet. Klöva Hallar kan sägas vara en ”systerravin” till den mer kända Skäralidravinen i Söderåsens nationalpark.

Klöva Hallar är belägen på åsens nordsida och skär ca 4 km in i densamma. Branterna, som på sina ställen är nästan lodräta, mäter upp till 60-70 m höjd. I den bitvis trånga dalbotten rinner Klövabäcken, som rinner upp i Traneröds mosse och mynnar i Rönne å mellan Kvidinge och Klippan. Vill man vandra i ravinen är det lättast att ge sig in i den där den mynnar utmed åssidan, i den lilla byn Klövahallar. Vid vägs ände i byn fanns från 1930-talet och några årtionde framåt ett välbesökt turisthotell och festplats. Idag finns här festplatsen restaurerad av hembygdsföreningen och P-plats

Klöva Hallar känd för sin svampflora som av kännare räknas till en av de absolut främsta i landet menen även lav- och mossfloran samt insektslivet bjuder på osedvanliga rikedomar. Att så är fallet beror dels på det mikroklimat som ravinen uppvisar men också på den kontinuitet som kännetecknat vegetationen både i ravinens botten och i de branta sluttningarna och som naturligtvis inneburit svårigheter att bruka skogen. I bäcken lever bl.a. bäcköring, och minken ses frekvent jaga längs vattendraget. Under vintern är det ganska lätt att få se strömstaren sitta och niga på en sten i det forsande vattnet, dels uppe vid Klöva mölla i den övre delen av ravinen, men även längs andra delar av bäcken.

På grund av de höga branterna och den ganska smala dalbotten kan en vandring i själva ravinen bjuda på vissa utmaningar. Vill man istället beundra ravinen från ovan, d.v.s. från ravinkanten, så bjuds det goda möjligheter till det då skåneleden följer den norra kanten under en lång sträcka.

Bra skor rekommenderas då terrängen stundtals är krävande. Har du vandringsstavar så ta gärna dessa med dig.

Samåkning från parkeringsplatsen, korsningen Gasverksgatan / Trehäradsvägen i Eslöv kl 9.00 eller direkt P-platsen Klöva Hallar kl 9.45.

Ansvarig: Lars-Olov Strand


Barnen

Söndagen den 17 nov kl. 19.00 – 20.30

Drama, kärlek och intriger i Hem till gården-anda

En katastrof (härdsmälta) har inträffat på den näraliggande kärnkraftanläggningen, och det pensionerade paret Robin och Hazel bor inte kvar hemma längre.

De har varit tvungna att flytta till en lånad liten stuga på den engelska östkusten utanför strålningsområdet.

Dagarna ägnar de åt till att försöka upprätthålla en slags vardag, säkra maten de äter. Elen fungerar bara någon timme åt gången.

Plötsligt en dag dyker Rose upp hos Hazel och Robin. De var alla en gång kollegor och vänner på det närliggande kärnkraftverket.

Varför dyker hon upp efter 38 år? Vad vill hon egentligen?

Biljettpriser: 250 kr, med scenpass 200 kr och under 26 år med scenpass 50 kr. Gäller även medlemmar i ENF. Köps på www.nortic.se
Arr. Eslövs Teaterförening


Detaljerna i den lilla makrovärlden

Måndag 18 nov kl 19.00 stadsbiblioteket, Eslöv

Föreläsning och bildvisning med naturfotograf Camilla Noresson. Camilla bosatt i Malmö har kustlandskap, skog och ängar som sina favoritmotiv. Här hittar hon det hon gillar allra mest – de små detaljerna i makrovärlden. Lekfullheten, kreativiteten är ett signum för hennes bilder. Den här kvällen visar hon ett urval av sina bilder och kåserar med tankar och funderingar till dessa.

Fika serveras.

Inträde inkl. fika 40:-

Arrangör: Eslövs Fotoklubb


Vandring på Måkläppen

Söndag 24 nov kl 9.00 – 13.00

Måkläppen är Sveriges sydvästligaste utpost och utgör med sin ständigt föränderliga form och säsongsmässiga beträdnadsförbud ett mycket spännande besöksmål. Den stora sandreveln förändras kontinuerligt av vindar och vatten och kan därför te sig olik från ett besök till ett annat.

Det råder förbud att beträda Måkläppen under större delen av året, endast under perioden 1 november till 31 januari är det tillåtet för gemene man att ge sig ut på reveln. Ett av skälen är att skydda de fåglar som häckar och rastar där, ett annat är sälarna, främst knubbsäl.

Jan-Åke Hillarp, tillsynsman för Måkläppen, leder vandringen.
Varm och tålig klädsel rekommenderas.
Samling vid Flommens Golfklubbs parkering kl.9.00

Samåkning från parkeringsplatsen, korsningen Gasverksgatan / Trehäradsvägen i Eslöv kl 7.45

Ett arr. av Falsterbonäsets Naturvårdsförening


40 år med skadade och sjuka vilda djur och övergivna djurungar

Tisdag 3 dec kl 19.00 Biblioteket, Eslöv

Jan-Åke Hillarp , kvällens föreläsare säger: Djur har alltid varit min passion från barndomens kaniner, råttor, möss och marsvin till kor, hästar, grisar och hundar, men framförallt vilda djur.

Tama djur har under lång tid anpassats till oss. Det är något helt annat att arbeta med vilda djur.

Vi alla, som är äldre har väl någon gång, när vi var små, tagit hand om någon skadad fågel eller djurunge – oftast med klent resultat. Jag slutade aldrig helt och blev för 40 år sedan viltrehabiliterare i SkOF:s Fågeljouren och senare i KFV. Under tiden har jag fått lära mig mycket av egna misslyckanden och lyckade försök men också av dem som kunnat mer. Oljeolyckorna på 1990-talet, var lärorika och de resor som oljearbetet senare medförde tillförde oss nya kunskaper. Som viltrehabiliterare har jag fått möta många fler svenska djurarter än fåglar, harar, ekorre och igelkott.

Jag hoppas att jag ska kunna förmedla vad Du får göra, vad Du inte får göra och enkla tips för förstahjälpeninsatser, men också berätta om sorg, glädje och den utveckling jag varit med om – men framförallt att det är roligt, spännande och fascinerande med vilda djur.

Ansvariga: Styrelsen


Styrelsemöte

Tisdag 14 januari.

Vi annonserar planlagda styrelsemöten här i programmet. Syftet är att du som medlem ska kunna förmedla och ta upp viktiga frågor i linje med föreningens mål och verksamhet. Skicka in via mail dina frågor, idéer och tips till oss så tar vi upp dem.

Maila till ordf. arne.olsson@naturokultur.se


Vi skådar vinterfågel

Lördag 18 jan kl 9.00

Samling korsningen Trehäradsvägen/Gasverksgatan, Eslöv, samåkning.

Hemkomst omkring kl 15.00

Rundturen bestäms utifrån väder, vind och fågelrapporter.

Tag med kikare, varma kläder och fika.


Facebook – Instagram – Mail

Vi har nu konto på både Facebook och Instagram. Vi lägger kontinuerligt ut info och blänkare från vår verksamhet.

Facebook: https://www.facebook.com/eslovsnaturskyddsforening/

Instagram: https://www.instagram.com/naturskyddsforeningen.eslov/

Vårt program uppdateras regelbundet och detta får du info om via mail så skicka din mailadress till arne.olsson@naturokultur.se

 

 

ARKIV

Ladda ner:

Natur i Eslöv hösten 2019

Natur i Eslöv våren 2019

Höstprogram 2018 ENF

Vårprogram 2018

Höstprogram 2017

Natur i Eslöv våren 2017

Natur i Eslöv hösten 2016

Natur i Eslöv våren 2016  

Natur i Eslöv hösten 2015

Natur i Eslöv våren 2015

Natur i Eslöv hösten 2014