Program

Ladda ner: Vårprogram 2018

Ny samlingsplats i Eslöv inför våra exkursioner

Eftersom det numera är parkeringsavgifter på Föreningstorget så samlas vi istället vid parkeringsplatsen på Gasverksgatan framme vid Trehäradsvägen i Eslöv.

För övrigt gäller det att alltid ha med sig fika.

 

Vildare trädgård

Tisdag 27 febuari kl 19.00 stadsbiblioteket Eslöv

Föredrag med tips om hur du själv kan gynna den biologiska mångfalden i din närhet. Föreläsare: Magnus Billqvist

Med enkla medel kan man göra sin trädgård, kolonilott eller balkong mer inbjudande för allehanda djur och växter. Under 1,5 års tid har Magnus Billqvist genomfört trädgårdsexperiment i Tjörnarp för att gynna biologisk mångfald. I kvällens föredrag berättar han hur han gått tillväga och ger tips på vad du själv kan göra för att öka mångfalden i din egen täppa.

Efter föredraget kan du ställa frågor och så bjuder vi på enkel fika!

Ansvarig: Lena Adrielsson

Vildare trädgård – hur komma igång?

Kanske genom att vara med i en cirkel i hur man fixar/hanterar/anlägger en miljövänlig ekologisk trädgård att njuta av och där även den biologiska mångfalden ökar. Vi ser Magnus föreläsning som starten på en sådan cirkel eller grupp. Studieplaner finns färdiga. Cirkel- eller gruppledare kommer vi säkert att kunna få fram. Ev. kan en viss kostnad uppstå för deltagarna.

Anmäl ditt intresse på föreläsningen eller via mail till arne.olsson@naturokultur.se

Årsmöte

Torsdag 15 mars kl 19.00 Karidal Eslöv

Härmed kallas till årsmöte torsdag 15 mars kl 19.00 Karidal Eslöv. Dagordning enligt stadgarna. Se vår webbsida http://eslov.naturskyddsforeningen.se/ för dagordning.

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 2018-03-01. Skickas till Arne Olsson Kärrstorpsvägen 5 241 74 Stehag eller via mail: arne.olsson@naturokultur.se

Efter årsmötesförhandlingarna blir det kaffe och och grön tårta.

Därefter väntar oss en riktigt fin bildvisning och föreläsning.

”Den skånska naturen som jag ser den.”

Föreläsare Jan Johannesson/N

Varmt välkomna

Ansvarig: Styrelsen

Slutet enligt Rut

Torsdag 22 mars kl 19.00 Medborgarhuset, A-salen Eslöv

Rut vägrar dö. Hon fyller snart 112 år och barnbarnen Robin och Kim väntar på att ärva hennes skog som har legat i träda i över 40 år. I Ruts ögon är den en skönhet, i de kringliggande skogsägarnas ögon ett hot som sprider skadedjur. Rut vet att barnbarnen kommer att förvandla skogen till en själlös bruksskog – eller sälja den till någon som lämnar ett dött kalhygge efter sig. Till varje pris ska Rut se till att skogen får rå om sig själv, utan mänsklig inblandning. Pjäsen är skriven av Jesper Weithz och regisseras av Nora Nilsson.

ENF/Arne Olsson visar en fotoutställning om ”Skogen”.

Biljetter (fika i pausen) med scenpass 150 kr, ungdomar med scenpass 50 kr, fullpris 200 kr. Förköp www.eslov.riksteatern.se eller Hälsobutiken Life, Västergatan i Eslöv.

Eslövs Teaterförening i samarbete med Eslövsbygdens Naturskyddsförening

Tranor vid Pulken

Söndag 25 mars kl 16.00.

Ett nytt eldorado för att kolla på tranor har utvecklats i Kristianstad vattenrike vid Pulkens våtmarker. Där brukar på våren mellanlanda flera tusen tranor och de hungriga tranorna matas med korn för att undvika skador på nysådda åkrar. Det finns guider som visar och berättar om de stora fåglarna. Vi åker dit tillsammans för att titta och lyssna på tranorna.

Samling för samåkning på Gasverksgatans parkering kl. 16.00.

Ansvarig: Tore Pålsson

Fagning av Kastberga äng

Söndag 8 april kl.9.00

Fagning är en viktig del av slåtterängens skötsel. Det innebär vårstädning som ger bättre livsmiljö för den spirande ängsfloran. Vi räfsar bort gamla fjolårslöv, klipper bort sly, plockar ihop nedfallna kvistar och grenar och underlättar inför sensommarens slåtter.

Vi finns på ängen från klockan 9 och beräknar att hålla på till 12-tiden. Alla är välkomna! Kom när du kan och stanna så länge du vill.

Ta med fika och gärna arbetshandskar.

De som önskar kan samåka från Gasverksgatan kl. 9.00

Ansvariga Arne Olsson och Nils Jeppsson

Att sköta en äng

Ända sedan starten av vår förening här i Eslöv har vi ägnat mycket tid åt praktiska naturvårdsinsatser. Det är en glädje att vara med och upprätthålla och ta tillvara på gammal praktisk kunskap. Göra insatser för flora och fauna, skydda och vårda den biologiska mångfalden. Det känns angeläget att kunna fortsätta den här traditionen. Vi behöver bli fler. Därför vill vi erbjuda alla intresserade en kurs i ängs och hagmarksskötsel.

Anmäl ditt intresse via mail till arne.olsson@naturokultur.se

Förnya din garderob med klimatsmarta klädbyten

Lördagen den 14 april kl. 10.45-12.30 stadsbiblioteket Eslöv

Sveriges största klädbytardag! Tillsammans med Eslövs stadsbibliotek arrangerar vi en klädbytardag lördagen den 14 april kl. 10.45- 12.30. Då kan man utan kostnad passa på att förnya sin garderob. Inbyteskläder tas emot på Eslövs stadsbibliotek torsdagen den 12 april kl. 16.00 – 18.30 och lördagen den 14 april kl. 10.00 – 10.45. Ta max 10 hela och rena plagg per person. För varje plagg får du en biljett som du kan byta mot ett nytt plagg. Det är helt gratis.

Kontaktperson: Harriet Johnsdotter o Madalina Andreasson

Mossens gömda historia – om Rönneholms mosses geologi och arkeologi

Torsdag 19 april kl 19.00 stadsbiblioteket Eslöv

Föreläsare: geolog Ronnie Liljegren och arkeolog Arne Sjöström

Rönneholms mosse har en spännande historia från ett första stadium som tundrasjö framför en avsmältande inlandsis till igenväxande, näringsrik kärrmark och slutligen karg torvmosse. Under hela tiden har människor levt i området och utnyttjat miljön, först som fiskande och jagande stenåldersmänniskor, senare som exploatörer av torven för bränsle och jordförbättring.

Ronnie Liljegren är geolog, torv- och torvtäktspecialist och Arne Sjöström är arkeolog med Rönneholms mosse som ett viktigt forskningsobjekt. I kvällens föreläsning berättar de om området ur en mängd olika aspekter, om utvecklingen från sjö till högmosse, om växter och mikroliv, om fornfynd, torvtäkt, dikning, deponier och om återställandet av miljön till naturområde.

Uppföljning av föreläsningen sker med en exkursion till Rönneholms mosse söndag 22 april

Eftersits med enkel fika!

Ansvarig: Lena Adrielsson

Exkursion till Rönneholms mosse

Söndag 22 april kl 9.00

Exkursionsledare: Ronnie Liljegren och Arne Sjöström

Som en uppföljning av föreläsningen den 17 april leder Ronnie Liljegren och Arne Sjöström en exkursion till Rönneholms mosse där vi dels kommer att borra oss ner genom lagerföljden och får känna och klämma på de olika lagren och dels ta en promenad på delar av mossen och studera spåren av forntidens människor och av senare tiders täktverksamhet och en del annat spännande.

De som önskar kan samåka från Gasverksgatan kl. 9.00

Om du bor nära Rönneholm och inte vill åka till Eslöv kan du också ansluta kl 9.15 i Sjöholmen vid infarten till mossen, men kom i tid! När vi passerat in måste vi troligen låsa grinden efter oss och kommer du efter låsningen måste du gå någon km.

Räkna med ca 4 timmar i fält. Glöm inte att ta med matsäck och ha gärna stövlar på fötterna.

Ansvarig: Lena Adrielsson (tel. 0708 79 22 68)

Storkkväll i Fulltofta.

Torsdagen den 17 maj kl 17.30

Häng med och mata storkungarna i Fulltofta. Tore, volontär i storkprojektet, visar och berättar om sitt intressanta arbete med storkarna. En chans till en nära upplevelse på storkens villkor.

Samling för samåkning på Gasverksgatans parkering kl. 17.30.

Kl 18.00 vid hägnet i Fulltofta om du åker direkt.

Ansvarig: Tore Pålsson

En vandring genom miljarder, miljoner och tusentals år vid Övedskloster

Söndag 20 maj kl. 12.30

Naturvandring med Anna Broström

Vår vandring går längs förkastningszonen vid Frualid där vi titta på landskapsformer och vulkaniska bergarter och vi får veta hur det kommer sig att de finns just här och hur det gått till när de bildades. Vi tittar på den röda, 420 miljoner år gamla Övedssandstenen, som använts som byggsten i till exempel Övedsklosters slott och Grand Hotell i Lund. Från en utsiktsplats över Vombsänkan ser vi sjön och godsets viltrika marker med åkrar, hagar och skogsdungar och vi får också veta hur senaste inlandsisen format landskapet och gett förutsättningar för människors levnadsvillkor genom tiderna.

Samling vid Öveds kyrka kl. 13.00 eller samåkning från Gasverksg. i Eslöv kl. 12.30

Ta gärna med fika och klä dig för utomhusaktivitet med bekväma skor. Vandringen tar ca 3 timmar.

Ansvarig: Lena Adrielsson

Vilda blommornas dag.

Söndag 17 juni kl 9.00

Utflykt till Räfshalen

Följ med till en intressant växt- och insektslokal i försommaren.

Räfshalen är en ogödslad betesmark som ligger strax norr om basaltkuppen Juskushall och strax norr Bandsjön vid Riseberga. Ängen omges av skog och tallbeklädd mossmark, och på ängen finns många växter som är karaktäristiska för just ogödslade ängar. Sommartid är ängen ett eldorado för fjärilsälskare då över hälften av Skånes dagfjärilsarter är bofasta på ängen.

Den intill liggande Juskushall är en basaltkupp med omgivande isälvsavlagringar. Floran på basalten visar att näringsförhållandena är goda. Där berget går i dagen på basaltkuppen dominerar ek och hassel. Här förekommer bl.a. svartbräken. På nordsluttningen finns ett blockstensområde med en rik kryptogamflora.

Vi planerar att parkera vid Bandsjön och därefter promenera till Räfshalen (relativt kort sträcka) tittar och upplever naturen där. De som sedan vill promenera längre går med till Ruveröd och därefter en annan väg tillbaka till Bandsjön. Hela rundan ca 6 – 7 km.

Läs mer på: http://skanes-nordvastpassage.se/rafshalen/ eller

http://skanes-nordvastpassage.se/pdf/vandringsled_rafshalen.pdf

Samåkning från Gasverksgatan kl. 9.00 eller Riseberga kyrka kl 9.45

Ansvarig Lars-Olov Strand

Slåtter i Kastberga.

Lördagen den 28 juli kl. 9.00

Vi finns på plats från kl. 09.00 och jobbar på till kl. 12.00 då föreningen i vanlig ordning bjuder på sillunch. Man måste inte kunna hantera en lie för att delta i arbetet. Det skall också räfsas och hässjas. Är du bara nyfiken på hur det ser ut i vår äng är du också välkommen. Kom när du vill, gör vad du känner för och gå hem när det passar dig. Huvudsaken är att du vill komma! Sillunchen bjuder vi på, själv tar du med något till förmiddagsfikat. Samåkning från Gasverksgatan kl. 8.45.

Kontaktperson Arne Olsson och Nils Jeppsson

ARKIV

Ladda ner:

Vårprogram 2018

Höstprogram 2017

Natur i Eslöv våren 2017

Natur i Eslöv hösten 2016

Natur i Eslöv våren 2016  

Natur i Eslöv hösten 2015

Natur i Eslöv våren 2015

Natur i Eslöv hösten 2014