Program

Höstprogram 2022

Välkomna till Naturskyddsföreningens nya medlemsmöten.

Du är med och skapar föreningens verksamhet.

Tillsammans planerar vi för och utvecklar föreningens verksamhet.

Vid varje träff går vi igenom nya tankar, idéer och förslag samt bestämmer vad vi ska satsa på och hur det ska genomföras.

Våra redan befintliga arbetsgrupper kommer att presentera sig vid dessa träffar.

Träffarna blir kl 19.00 i Vuxenskolans lokaler på Ystadsv 10 i Eslöv

Datum:

Vecka

40 torsd. 6/10 Miljögruppen presenterar sig och sin verksamhet

42 tisd. 18/10 Rönneås Vattenråd presentation av ENF:s repr. Anne Udd

44 torsd. 3/11

46 tisd. 15/11

48 torsd. 1/12

50 tisd. 13/12

2 – 2023 torsd. 12/1

4 – 2023 tisd. 24/1

De programpunkter vi tillsammans kommer överens om förläggs i första hand till någon av ovanstående dagar. Exkursioner oftast till en lörd. eller sönd.

Naturskyddsföreningen i Eslöv har sedan starten 1984 haft en omfattande verksamhet med bl.a. träffar, föreläsningar, ängsskötsel, miljöarbete, fröbibliotek, naturfotogrupp (i samarbete med Eslövs Fotoklubb, se inbjudan nedan), uppsättning o underhåll av fågelholkar.

Detta är ju insatser på hemmaplan, viktiga för oss själva. Sedan har vi ju de gigantiska stora angelägna frågorna om klimat, ekologi, internationell solidaritet osv. att arbeta med och att engagera sig i.

Du inbjudes till våra träffar för att vi tillsammans ska skapa och utveckla verksamheten i föreningen.

Vi arbetar med ett brett område inom natur och miljö. Genom vårt medlemskap i

Alla kan inte göra allt men alla kan bidra med något.


 


Facebook – Instagram – Mail

Vi har nu konto på både Facebook och Instagram. Vi lägger kontinuerligt ut info och blänkare från vår verksamhet.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/naturskyddsforeningeneslovsbygden

Instagram: https://www.instagram.com/naturskyddsforeningen.eslov/

Vårt program uppdateras regelbundet och detta får du info om via mail så skicka din mailadress till arne.olsson@naturokultur.se

 

ARKIV

Ladda ner:

NATUR I ESLÖV våren 2022

NATUR I ESLÖV hösten 2021

NATUR I ESLÖV våren 2021

NATUR I ESLÖV hösten 2020

NATUR I ESLÖV nr 70 våren 2020

Natur i Eslöv hösten 2019

Natur i Eslöv våren 2019

Höstprogram 2018 ENF

Vårprogram 2018

Höstprogram 2017

Natur i Eslöv våren 2017

Natur i Eslöv hösten 2016

Natur i Eslöv våren 2016  

Natur i Eslöv hösten 2015

Natur i Eslöv våren 2015

Natur i Eslöv hösten 2014