Slutet enligt Rut

Det blev en välbesökt teaterföreställning. Spännande om skogen skulle få leva kvar i levande skick eller om den skulle säljas och avverkas. Fint med samarbetet med teaterföreningen. Vi hade infobord om Naturskyddsföreningen, holkar, etc. Vi svarade också för en fotoutställning om skog alltifrån fjällbjörkskogen via urskog till våra fina lövskogar här i Skåne. Några av […]

Läs mer

Besök vid Pulken mars 2018

Tranorna har nu börjat anlända. 2 – 300 st fanns vid Pulken under dagen men i skymningen flög de in i stora flockar för att övernatta. Vid räkningen kom man fram till att ca 1500 tranor fanns på plats. Det är en speciell upplevelse att i skymningen se de stora flockarna komma inflygande och landa. […]

Läs mer

Årsmöte 2018

Mötet blev välbesökt. Förhandlingarna genomfördes i god anda med Uno som mötesordf. Motionen om ”Att starta Natursnokverksamhet bifölls. Verksamhetsplanen godkändes. Vi ser med förväntan framemot det nya verksamhetsåret. Efter förhandlingarna fikades det med grön tårta. Därefter höll naturfotograf Jan Johannesson/N en utomordentligt fin bildvisning/föreläsning på temat ”Den skånska naturen som jag ser den.” Ladda ner […]

Läs mer

Program och Dagordning årsmötet 2018

Årsmöte 2018-03-15 kl 19.00 Karidal Eslöv Dagordning 1 Årsmötets öppnas 2 Fråga om årsmötet är behörigt utlyst 3 Godkännande av dagordningen 4 Val av ordförande för årsmötet 5 Val av sekreterare för årsmötet 6 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 8 Revisorernas berättelse 9 Fastställande av resultat och balansräkning […]

Läs mer