Verksamheter

Naturskyddsföreningens vision 2024

Föreningen ska vara en drivande aktör för natur och miljö i Eslövs kommun. 

Visionen ska vi uppnå genom att:

Vi ska arbeta med att aktivt bevaka och främja vården av naturen och miljön i Eslövs kommun.

Vi ska påverka, förklara och sprida kunskap i natur och miljöfrågor till medlemmar och allmänhet och visa på en uthållig livsstil som inte frestar på natur, miljö och ändliga resurser 

Vi ska ha en bred och varierad regelbunden verksamhet som skapar intresse för medlemskap, aktiviteter och engagemang. 

Aktivt arbeta för att olika arbetsgrupper efter intressen kan skapas och bli verksamma. 

Föreningsverksamheten ska präglas av stor öppenhet mot andra org. och myndigheter.
Vi ska aktivt bjuda in andra föreningar till verksamhet och samarbete.

Hela Sverige ställer om
(är en utgångspunkt för föreningens arbete)

Vi är många – och vi blir allt fler – som förstår att vi måste agera på riktigt.
Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa massutrotningen av arter.
Vi kan ställa om Sverige! Vem du än är och vad du än gör – kan DU vara en del av lösningen.
Med projektet vill vi samla det växande engagemanget och ge möjlighet till konkret handling för klimatet och den biologiska mångfalden.

Eslövsbygdens Naturskyddsförening är den lokala organisationen av Naturskyddsföreningen. Vi bevakar natur och miljö i Eslövs kommun.