Verksamheter

Eslövsbygdens Naturskyddsförening är den lokala organisationen av Naturskyddsföreningen. Vi bevakar vår natur och vår miljö i Eslövs kommun.

Föreningen ägnar sig åt olika teman för att kunna samla intresserade medlemmar till aktivitet. På programmet står exkursioner, natur och miljöarbete, intressanta föreläsningar och bildvisningar. Vi strävar efter att ha ett attraktivt program för våra medlemmar.

 

Verksamhetsplan för 2014

Miljö

2014 vill vi genom en rad aktiviteter framhäva cykelns fördelar. Dessa kan man läsa om i vårt vårprogram. Vi finansierar tillsammans med Teaterföreningen en pjäs om cykling, arrangerar med kommunen en cykeldag där cyklister erbjuds gratis ”vårstädning”. Med trimmade cyklar ordnar vi också en cykeltur runt västra Ringsjön.

Utomhuspedagogik

Föreningen bidrar som en drivande part i bildandet av en naturskola i Eslövs kommun. En sådan skola kan bidra till förbättrade kunskaper om naturen och miljön för tusentals elever.

Naturutflykter

För att öka kunskapen om naturen kommer vi i år hålla en rad aktiviteter där vi lär oss om ekologi och arter. Vi fortsätter givetvis med de uppskattade blomstervandringarna i Abullahagen, drar igång en botanik-studiecirkel och håller i ett antal fågelmorgnar.

Naturvård

Föreningen ska fortsätta att sköta om de åtaganden vi har haft genom åren med slåtterängen i Kastberga, ogräsrensning i Abullahagen och slåtter av gullstånds-beståndet i Stockamöllan. Holkprojektet, där föreningen ledda av Tore Pålsson varje år rensar och inventerar över 400 holkar varje år, ska fortsätta.

Föreningsarbete

Föreningen har i flera år visat ett stigande medlemsantal, men det har inget tydligt samband med deltagarantalet eller engagemanget i föreningen. Detta glapp vill vi minska under 2014. Därför har vi som ambition att kontakta så många medlemmar som möjligt under året och ta reda på deras intressen i föreningen. Genom att bjuda in till program-spånar-träffar hoppas vi få in fler engagerade i våra aktiviteter.

En ny hemsida ska byggas och hållas uppdaterad bättre än under föregående år.

När vi kan ska vi svara på frågor och remisser som inkommer, och på så sätt synas som en grön motvikt till exploaterande intressen i samhället.

Under året ska vi som vanligt ge ut två föreningsprogram (vår och höst) till alla medlemmar.