Verksamheter

Eslövsbygdens Naturskyddsförening är den lokala organisationen av Naturskyddsföreningen. Vi bevakar vår natur och vår miljö i Eslövs kommun.

Föreningen ägnar sig åt olika teman för att kunna samla intresserade medlemmar till aktivitet. På programmet står exkursioner, natur och miljöarbete, intressanta föreläsningar och bildvisningar. Vi strävar efter att ha ett attraktivt program för våra medlemmar.

Naturskyddsföreningens vision 2018

 • Vi ska vara en aktiv, välkänd, pådrivande och respekterad natur och miljöförening inom Eslövs kommun.
 • Vi ska arbeta med att aktivt bevaka och vårda naturen och miljön i Eslövs kommun.
 • Vi ska påverka, förklara och sprida kunskap i natur och miljöfrågor till medlemmar och allmänhet och visa på en uthållig livsstil som inte frestar natur, miljö och ändliga resurser 
 • Vi ska ha en bred och varierad verksamhet som skapar intresse för medlemskap, aktiviteter och engagemang.
 • Föreningsverksamheten ska präglas av stor öppenhet mot andra org. och myndigheter.
 • Verksamhetsplan för 2018

  Miljö

  Arrangera klädbytaredag

  Deltaga i miljövänliga veckan

  Uppmärksamma ekologiska närproducerade livs medel

  Erbjuda medlemmar att vara med i miljögruppen.

  Exkursioner och studiebesök

  För att öka kunskapen om natur och miljö kommer vi att hålla en rad aktiviteter både planerade men även spontana. Om en spännande möjlighet dyker upp kommer vi att ta tillfället i akt och erbjuda aktiviteter med kort varsel.

  Naturvård

  Ängen i Kastberga ska skötas på traditionellt sätt. Vi behöver fler deltagare.

  Naturområdet vid Norra Hultseröd ska skötas vid behov.

  Fortsatt engagemang för fåglarnas bostäder genom att holkprojektet fortsätter.

  Erbjuda medlemmar att vara delaktiga i naturvårdsarbetet.

  Föreningsarbete

  Programblad kommer att kunna laddas ner från webben. Önskar man få ett tryckt program i papper med posten måste man aktivt beställa ett. Programmet skickas via mail till alla medlemmar.

  Våra planerade aktiviteter kommer också så långt möjligt att publiceras i kommunens kulturkalender. (Delas enligt uppgift ut till alla hushåll.)

  Vi hoppas också på att tidningarna gärna skriver om våra aktiviteter.

  Info om alla aktiviteter planerade såväl som spontana kommer att skickas ut via mail några dagar innan de inträffar.

  Facebook blir en annan offentlig infokanal.

  Natursnokarna

  Under förutsättning av årsmötets godkännande startas en ”Natursnoksverksamhet” i enlighet med den motion som inlämnades till årsmötet 2018

  Vildare trädgårdar

  Intresset vid föreläsningen i slutet av februari var stort och 9 personer anmälde intresse för att gå vidare. Därför har vi för avsikt att starta grupp/studiecirkel i detta ämne.