Naturfotogrupp

Naturfotogruppen

Detta är en grupp i samverkan mellan Eslövs Fotoklubb och Naturskyddsföreningen i Eslöv. Syftet är att  vi ska lära oss mer om foto och dokumentera naturen men framför allt att träffas under trivsamma former. Detta gör vi oftast på dagtid under någon vardag. Vi besöker gärna närområdet, fikar och grillar korv. Det är bara att komma när du vill. Ibland behöver vi skicka ut extra info i samband med någon träff. Då får alla som anmält sig till gruppen info via mail. Vill du vara med, skicka din mailadress till Birgit Ivarsson mail: ivarsson.y@telia.com

Upplysningar och information: Birgit Ivarsson tel nr 0413-343 03 och 070 535 03 76

 Väl mött!

Ansvariga Annie, Thorbjörn och Birgit