Besök vid Pulken mars 2018

Tranorna har nu börjat anlända. 2 – 300 st fanns vid Pulken under dagen men i skymningen flög de in i stora flockar för att övernatta. Vid räkningen kom man fram till att ca 1500 tranor fanns på plats. Det är en speciell upplevelse att i skymningen se de stora flockarna komma inflygande och landa. […]

Läs mer

Årsmöte 2018

Mötet blev välbesökt. Förhandlingarna genomfördes i god anda med Uno som mötesordf. Motionen om ”Att starta Natursnokverksamhet bifölls. Verksamhetsplanen godkändes. Vi ser med förväntan framemot det nya verksamhetsåret. Efter förhandlingarna fikades det med grön tårta. Därefter höll naturfotograf Jan Johannesson/N en utomordentligt fin bildvisning/föreläsning på temat ”Den skånska naturen som jag ser den.” Ladda ner […]

Läs mer

Program och Dagordning årsmötet 2018

Årsmöte 2018-03-15 kl 19.00 Karidal Eslöv Dagordning 1 Årsmötets öppnas 2 Fråga om årsmötet är behörigt utlyst 3 Godkännande av dagordningen 4 Val av ordförande för årsmötet 5 Val av sekreterare för årsmötet 6 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 8 Revisorernas berättelse 9 Fastställande av resultat och balansräkning […]

Läs mer

Vildare trädgård

Vildare trädgård  Tisdag 27 februari kl 19.00 Biblioteket Eslöv Föreläsare Magnus Billqvist  Föredrag med tips om hur du själv kan gynna den biologiska mångfalden i din närhet.  Med enkla medel kan man göra sin trädgård, kolonilott eller balkong mer inbjudande för allehanda djur och växter. Under 1,5 års tid har Magnus Billqvist genomfört trädgårdsexperiment i […]

Läs mer

”Utdöende är evigt”

”Utdöende är evigt”-om utrotade, nästan utrotade och räddade djurarter. Tisdag 23 januari kl 19.00 Biblioteket Eslöv Föreläsare Jan-Åke Hillarp Falsterbo Bildföredrag om utrotade, nästan utrotade och räddade djurarter. Inte många vet att det en gång fanns en sorts pingvin i norra Europa – Garfågeln. Det handlar till en början om djur som har dött ut […]

Läs mer

”Vi skådar vinterfågel”

  Lördag 20 jan kl 9.00 Samling på Föreningstorget, Eslöv, samåkning. Hemkomst senast kl 15.00 Rundturen bestäms utifrån väder, vind och fågelrapporter. Med nuvarande planering så blir det en rundtur i sjölandskapet kring Havgårdssjön, Börringesjön, Näsbyholm, Svedala och Sturup. Vi förväntar oss gäss, glador, vråkar ev örn och kanske något litet ovanligt guldkorn. Tag med […]

Läs mer

Våra älskade tranor

Föreläsning onsdag 15 november kl 19.00 Tidigt på året sträcker tranor över våra huvuden. Man hör dem innan man ser dem och det är en underbar upplevelse. Nu vet vi att våren är på väg på allvar! Efter en dagsfärd över havet från regionen Rügen-Bock anländer de i stora skaror till området Pulken i Biosfärområdet […]

Läs mer

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald Föreläsning Tisdag 17 okt 2017 kl 19.00 Året var 2017 – och mycket kretsade kring biologisk mångfald. Vi får följa med Göingebygdens Biologiska Förening under årets första hälft och bl a höra hur det går till vid inventeringar av djur och växter i Hässleholmstrakten, när man genomför en s k bioblitz och hur […]

Läs mer

Kallelse – Årsmöte

Torsdagen den 9 mars kl. 19.00 på Karidal, Eslöv. Har du förslag som du vill ha beslut om på årsmötet så skicka/meddela det till styrelsen  senast den 19 februari. Vi ska diskutera föreningens framtid. I övrigt gäller dagordning enligt stadgarna.  Föreningen bjuder som vanligt på grön tårta och en trevlig föreläsning med bildvisning. Varmt välkomna Handlingar årsmötet 2017

Läs mer