FIXA, LAGA, VÅRDA och ÅTERBRUKA

Lördagen den 29 september kl 11.00-15.00, Medborgarhuset, Eslöv. Eslövsbygdens Naturskyddsförening arrangerar en dag för alla som vill få råd och tips hur vi kan minska klimatpåverkan, utsläpp, skräp och miljöföroreningar genom att fixa, laga, vårda och återbruka och förhoppningsvis lära något nytt som är kul. Föreläsningar, utställningar och demonstrationer. Det sker tillsammans med Emmaus, RM […]

Läs mer

Fagning av Kastberga äng

Fagning är en viktig del av slåtterängens skötsel. Det innebär vårstädning som ger bättre livsmiljö för den spirande ängsfloran. Vi räfsar bort gamla fjolårslöv, klipper bort sly, plockar ihop nedfallna kvistar och grenar och underlättar inför sensommarens slåtter. Vi startade dagen med gemensam fika på Nisses terrass. Vi presenterade oss för varandra eftersom många var […]

Läs mer

Fototräff – Naturfotogruppen

Vi samlades till en fototräff på fredag 6/4. Tillsammans körde vi till Rövarekulan där det finns många motiv. Vitskråpet räknade vi med att det skulle blomma. Det blev en fin men blåsig dag. Därefter ett besök vid Krankesjön – fågeltorn och gömsle. Vid den fina grillpalsen tände vi grillen. Korven smakade bra. Fototräffen avslutades med besök vid Vombs […]

Läs mer

Slutet enligt Rut

Det blev en välbesökt teaterföreställning. Spännande om skogen skulle få leva kvar i levande skick eller om den skulle säljas och avverkas. Fint med samarbetet med teaterföreningen. Vi hade infobord om Naturskyddsföreningen, holkar, etc. Vi svarade också för en fotoutställning om skog alltifrån fjällbjörkskogen via urskog till våra fina lövskogar här i Skåne. Några av […]

Läs mer

Besök vid Pulken mars 2018

Tranorna har nu börjat anlända. 2 – 300 st fanns vid Pulken under dagen men i skymningen flög de in i stora flockar för att övernatta. Vid räkningen kom man fram till att ca 1500 tranor fanns på plats. Det är en speciell upplevelse att i skymningen se de stora flockarna komma inflygande och landa. […]

Läs mer

Årsmöte 2018

Mötet blev välbesökt. Förhandlingarna genomfördes i god anda med Uno som mötesordf. Motionen om ”Att starta Natursnokverksamhet bifölls. Verksamhetsplanen godkändes. Vi ser med förväntan framemot det nya verksamhetsåret. Efter förhandlingarna fikades det med grön tårta. Därefter höll naturfotograf Jan Johannesson/N en utomordentligt fin bildvisning/föreläsning på temat ”Den skånska naturen som jag ser den.” Ladda ner […]

Läs mer