Program och Dagordning årsmötet 2018

Årsmöte 2018-03-15 kl 19.00 Karidal Eslöv

Dagordning

1 Årsmötets öppnas

2 Fråga om årsmötet är behörigt utlyst

3 Godkännande av dagordningen

4 Val av ordförande för årsmötet

5 Val av sekreterare för årsmötet

6 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

7 Styrelsens verksamhetsberättelse

8 Revisorernas berättelse

9 Fastställande av resultat och balansräkning

10 Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning

11 Styrelsens förslag om ekonomisk förvaltning

12 Inkomna motioner

13 Fastställande av verksamhetsplan

14 Fastställande av budget

15 Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa

16 Val av ordförande

17 Val av övriga styrelseledamöter

18 Val av revisorer och revisorssuppleanter

19 Val av valberedning

20 Eventuellt (Ej beslutsfrågor)

21 Årsmötet avslutas

Kaffe serveras med grön tårta

Bildvisning och föreläsning.

”Den skånska naturen som jag ser den.”

Föreläsare Jan Johannesson/N

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.